Dôveryhodní a spoľahliví

Zameriavame na odborné kontroly a prehliadky gastro zariadení. Naším poslaním je zabezpečiť bezpečnú a funkčnú prevádzku gastro zariadení, tak aby boli v súlade so zákonnými požiadavkami.

Súčasťou našej práce je pomôcť predchádzať nebezpečným situáciám, ako sú požiare alebo výskyt škodlivých baktérií v potravinách. Snažíme sa byť odborníkmi, na ktorých sa klienti môžu spoľahnúť. Na základe odborného technického posudku sa môžete rozhodnúť či zariadeniu dáte ešte druhú šancu, alebo ho nahradíte.