montáž

Zostavíme a zapojíme

Odborná montáž gastronomických zariadení a ich správne uvedenie do prevádzky je základným predpokladom k dlhodobej prevádzke zariadenia bez následných, často zbytočných, servisných zásahov.

Pred montážou zariadenia je potrebné zabezpečiť prípojné body podľa projektovej dokumentácie alebo podkladov od dodávateľa. Niektoré príklady takýchto prípojných bodov sú: el. vypínače alebo zásuvky, plynové ventily, vodovodné ventily, vyústenie odpadu, prípojka na uzemnenie, miesto na napojenie digestora…

DEFINÍCIA MONTÁŽE

Montáž je: vybalenie spotrebiča, odstránenie ochrannej fólie, zostavenie, osadenie na miesto prevádzky, napojenie na prípojné body, spustenie do prevádzky, nastavenie a zaučenie obsluhy. Následne sa urobí zápis, a zákazníkovi sa odovzdá súvisiaca dokumentácia.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom montáže gastronomických zariadení nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme.